Circle of Light - bg

Life Changing Seminars, Coaching Programme, Powerful Mind & Body Balancing Sessions

КРЪГ НА СВЕТЛИНА - Седмични медитации

circle of light weekly meditation


КАКВО Е "КРЪГ НА СВЕТЛИНА"

"Кръгът на светлината"“ е седмична програма за медитация, ръководена от Сатджит. За да сте част от програмата, моля изпратете поискване чрез формата по-долу.

Всяка медитация съдържа есенцията на насочените послания, получени от Сатджит по време на комуникацията му с чистото състояние на светлинното съзнание.

Медитациите продължават около 40 минути и винаги можете да се върнете към тях, защото са записани.

Тези медитации са без деноминации и са отворени за всеки и всички без ограничения. Просто носете искреност, любов и благодарност. Това е всичко. И вие ще получите десетократно цялата доброта, която е ваша.

КАКВО ДА ОЧАКВАМ

Елате без очакване и ще намерите нещо, което може да е полезно. Светлината вътре в нас може да расте само когато прекрачим ограниченията на очакванията. Ние идваме от безкрайното, така че нека не ограничаваме онова, което ни очаква в съвършенство.

БЪДЕТЕ ЧАСТ ОТ "КРЪГА НА СВЕТЛИНА"

Нека се съберем и да разрастнем кръга на светлината. Всеки от нас е искрата на красотата, която е изпълнена с доброта. Колкото уголемяваме нашата искра, така ще уголемяваме и светлината в другите.

Кръгът представлява нещо без начало и край. Той може да се разшири до безграничния потенциал на себе си. Започва от една точка, за да прерасне в своето състояние на съвършенство.

БЕЗПЛАТНО ЛИ Е ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИШ?

Всеки може да се присъедини без никакво задължение. Ако искате да подкрепите работата, можете да направите доброволен принос. Моля вижте по-долу:

кликнете ТУК, за да допринесете КАКВО МОЖЕТЕ С ЛЮБОВ И БЛАГОДАРНОСТ, КАТО ТОВА ЩЕ ПОМОГНЕТЕ С ТЕКУЩИТЕ РАЗХОДИ И ЩЕ ПОДКРЕПИ РАБОТАТА.

 PМОЛЯ, ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМАТА И НАТИСНЕТЕ "ИЗПРАТИ", ЗА ДА ПОИСКАТЕ ДА СТЕ ЧАСТ ОТ ПРОГРАМАТА. КОГАТО ВАШИЯТ ИМЕЙЛ Е ПОТВЪРДЕН, ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ВРЪЗКА ЗА ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИТЕ КЪМ МЕДИТАЦИИТЕ. БЛАГОДАРЯ ВИ!

We have a no spam policy!