Отдалечени лечебни сеанси;

Life Changing Seminars, Coaching Programme, Powerful Mind & Body Balancing Sessions

Отдалечени лечебни сеанси

Какво е това отдалечен лечебен сеанс?

Концепцията за разстояние е в нашите умове. Затворете си очите и ето, че сте близо до хора, места и неща, където искате да бъдете. Така, както има огромно разстояние в структурата на атома, наречено празно пространство, така има „празно“ място, което ни разделя. Отделени ли сме от каквото и да било?

Как работи?

Всеки отдалечен лечебен сеанс е уникален. Провежда се по Skype, по телефона или просто като етерна лечебна сесия. 

Всичко, което е необходимо е да дадете съгласие за изцеление и Сатджит ще действа като катализатор за самолечение. Тези сесии са много мощни и балансират ума, тялото и душата.  

По време на сесиите, Сатджит интерпретира информацията предоставена му от вселената в полза на индивида. Той се докосва до чистото съзнание и насочва лечебните енергии. 

Можете да задавате своите въпроси към Сатджит като пишете тук