Сатджит

Life Changing Seminars, Coaching Programme, Powerful Mind & Body Balancing Sessions

About Satjit

Сатджит е един интуитивен, грижовен и квалифициран терапевт, който специализира в различни форми на естествени лечебни процеси. Пътуването му към разбирането на човешкия ум и изследването на духовното съзнание започва в много ранна възраст в Индия, където той е роден и израснал. Неговата връзка с "вечното съзнание" е оформила пътя на дълбокото вътрешно осъзнаване. Той споделя знанията си и използва докосванията, които идват чрез връзката му с вътрешната вселена, за да започне вътрешното пробуждане за другите. С този процес той осигурява на хората, работещи с него, инструменти за създаване на положителни промени в живота си и за въвеждане на хармония за положително здраве, щастие и благополучие.

Хората от всички сфери на живота и възрастови групи са намерили живото-променящи ползи от работата му, тъй като те са видяли дълбоки промени не само в тяхното здравословно положение, но и в живота си като цяло. Тези, които са преживели лечебните сесии на Сатджит, с обич го наричат "Докторът с лекуващите ръце", въпреки че Сатджит никога не се обявява за лекар. Той смята себе си за катализатор, който инициира холистично благополучие в индивида и винаги ръководи хората да следват съветите на медицинските специалисти, където е необходимо.

Сатджит не е религиозен и никога не е бил обвързан със сляпа вяра или с капани, които ограничават силата на човешкия ум. Той вярва във факта, че колкото един камък може да пробуди човек за да върви по истинския си път, толкова и един "гуру" може да направи човек сляп за истината.Той е член и регистриран терапевт с реномирани организации във Великобритания и САЩ. Той е обучен и има диплома по човешка анатомия и физиология от Великобритания и притежава признати квалификации за лечение, които са високо ценени в целия свят.

С повече от 20 години опит, Сатджит е създал различни холистични лечебни техники, програми за обучение, семинари и работилници, посредством които осъществява комбинация от енергийно и физическо балансиране на трите аспекта на човешкото същество - тяло, ум и душа. Методите се основават на техники mindfulness и медитации, които включват структурирани дискусии относно търсенията на душата, когнитивни упражнения и техники за физическа хармонизация.

Техниката ReflexoBalancing™ Technique

Техниката ReflexoBalancingtrade; Technique е лек процес на физическo и енергийно лечение първоначално, но е много мощен сам по себе си, тъй като инициира дълбоки промени на всички нива на нашето същество. Сатджит работи по определени точки на краката, което води до пробуждане в тялото и започва самолечението. Много хора изпитват освобождаване на отрицателни и блокирани емоции и се чувстват изключително леко след всяка сесия. Налице е отваряне на биоенергийната система, известна още като системата на чакрите, тъй като тя започва да се разблокира по най-нежен начин. Няма странични ефекти от сесиите. Хората са нетърпеливи за всяка среща, тъй като тя носи големи ползи на ума, тялото и душата.

Лечебна Техника Trimatrix™ Healing

Думата Trimatrix може да се раздели на две думи - Три и Матрица. В най-проста форма, трите части на "нас" - умът, тялото и духа, които се събират, за да ни формират като завършении живи съзнателни същества. По този начин Trimatrix е паралелният код, който съществува и това прави това, което сме във всеки даден момент от нашия човешки опит. С течение на времето в нашия човешки опит тези три части или "слоеве" са не добре подравнени, което води до умствени, физически и емоционални проблеми. Най-силният процес на тази техника е да разберете как да отделите трите части на себе си, да изчистите кода във всяка една от тях, и след това да ги съберете всички заедно. След като това бъде постигнато, последната стъпка е най-дълбоката - да изпитате удивителната тайна, която ще се обедини аз-а в съвършенството, водещо до съвместното създаване на чудеса за себе си и околните.

Настройка и хармонизиране TRIMATRIX HEALING™

В тази сесия на настройка и хармонизиране, Сатджит ще ви помогне в почистването на блокираните енергийни канали и ще промени кода, който съществува в сегашното състояние на вашето съществуване. Този процес на енергийна настройка е чист и мек, но много силен. Той е създаден така, че да отблокира всякакви отрицателни енергийни и мисловни модели, които ви пречат да постигнете прекрасен живот, изпълнен с богатство и здраве. Сесията е с продължителност 20 минути. По време и след срещата на хармонизация ще започнете да се чувствате дълбоката трансформация.

СЕАНС ИНДИВИДУАЛНО ПОСЛАНИЕ ОТ “ЛИНИЯТА НА ЖИВОТА” 

Тази сесия помага на човек да се преориентира и да предоставят решения на въпроси за личния живот, проблеми във връзките, развитието в живота и т.н. Целта на тези сесии е да се пробуди и да даде ново определение на "източника", който ви помага да се свържете отново с Висшия Аз, за ​​да се намерят насоки относно мисията на живота на човек и да се адаптира към силата, която носи най-доброто му Аз, за да обогати собствения си живот и живота на другите около него. От тази точка започва силата на положителното проявяване. В процеса на сесията могат да бъдат задавани въпроси, за да намерите по-нататъшни насоки и за разбиране на проблемите, които пречат на растежа и успеха.
Сесии Вътрешно Пробуждане

Сесиите за вътрешно пробуждане са предназначени да донесат самоактуализация чрез иницииране на процеса на разговори с подсъзнанието, за да се преодолеят предизвикателствата на живота чрез намиране на прости решения на сложни проблеми чрез вътрешна мъдрост и насоки.

Тези сесии инициират откриването на себе си, тъй като те помагат да се намерят начини за разплитане на вътрешните възли с помощта на структурирана методология, разработена от Satjit Adhen.

Сесиите за Вътрешно Пробуждане се състоят от вдъхновяващи разговори, дълбоки медитации и провокиращи мисли задачи. Резултатите, които започват да изникват от тези сесии, са затвърдени от седмични сесии, които се основават на древните йогически принципи, като по този начин завършват цикъл на самосъзнание.

Повече за Сесиите за Вътрешно Пробуждане можете да прочетете тук